RBU Archieven naar Gemeentearchief

Vanwege de stopzetting van de structurele subsidie van de Gemeente Den Haag, heeft RBU eerder dit jaar haar huurcontract met Coöperatief Eigenwijzer beëindigd. De archieven zijn echter nog in het pand. Hoe lang dat zo kan blijven is onduidelijk, vandaar dat er nu wordt opgeruimd. 

Eén van de personen die meehelpt is Hariette Mingoen (oud-voorzitter van RBU / huidige voorzitter STICHJI). Door het project Javanen in de Polder heeft zij regelmatig contact met het Haags Gemeentearchief. Zij heeft hen daarom gevraagd of het mogelijk is om de RBU archieven daar onder te brengen. Het project van STICHJI heeft als doel de migratiegeschiedenis en erfgoed van Javaanse Surinamers in Nederland vast te leggen en te bewaren voor toekomstige generaties.

Op 26 oktober j.l. kwam Frans van Rooijen op bezoek om het materiaal te bekijken. Hij gaf aan waar zij met name in geïnteresseerd zijn; jaarverslagen, flyers en posters, notulen van belangrijke vergaderingen en onderzoeksrapporten. 


(vlnr: Slamet Nojoredjo (secr. RBU), Frans van Rooij (Gemeentearchief), Hariette Mingoen (STICHJI) en Melvin Toemin (voorz. RBU)

Het grove sorteerwerk moet nog worden afgerond. Daarna wordt alles weer verder uitgefilterd en genummerd, volgens de criteria van het Gemeentearchief. Alle hulp van vrijwilligers is daarbij welkom! Meld je dus aan, als je het leuk vindt om door oude RBU herinneringen te gaan. Bekijk het filmpje hieronder.