Maikel Noersalim in Nederland

De Surinaamse minister Maikel Noersalim van Binnenlandse Zaken is in Nederland. De minister was voor een IT project op doorreis naar Servië. De Facebook forumgroep Javanen in Diaspora (JiD) maakte van de gelegenheid gebruik en nodigde hem uit om de Surinaams Javaanse doelgroep in Nederland te ontmoeten.

Hij bracht o.a. een bezoek aan woongemeenschap Langkoeas in Hoogezand, waar hij van gedachten wisselde over onderwerpen op het gebied van Onderwijs, Cultuur en Economie. Op zondag 6 mei organiseerde JiD een bijeenkomst bij de Surinaamse Ambassade. In zijn presentatie ging de minister in op de huidige sociaal economische positie van de Javaanse Surinamers. Slechts 6% van de totale Javaanse beroepsbevolking is hoog opgeleid (bron: Census). Er werd daarom een oproep gedaan aan wetenschappers en studenten om onderzoek te doen naar de mogelijke verklaringen en oplossingen hiervoor.Het doel van de bijeenkomst was om kennis en ervaring te delen. Zo gaf John Kasdjo een verslag van diverse ontwikkelingsprojecten in district Commewijne. Hij is momenteel bezig om een begraafplaats op Mariënburg te rehabiliteren. Daar liggen namelijk de laatste slaven en contractarbeiders begraven en dat biedt mogelijkheden op het gebied van erfgoed en toerisme. De vraag wat de Diaspora in Nederland kan betekenen voor de ontwikkeling van Suriname kwam ook aan de orde. Steven Samijo ervaart bij de aanvraag van het PSA document (Personen Surinaamse Afkomst) nog steeds drempels. Met name het papierwerk levert de nodige frustraties op. De chirurg ondersteunt al langer dan vijf jaar medische en sociale projecten in Suriname met de P.K. Samijo Stichting.

Ebu Jones (Tijdelijk Zaakgelastigde Surinaamse Ambassade) gaf aan dat het beleid erop gericht is om het zo eenvoudig mogelijk te maken voor hen die aan de opbouw van Suriname willen werken. Bij eerdere consultaties met diasporagemeenschappen kwam aan de orde dat ook ondernemers uit Nederland veel administratieve rompslomp ervaren. Op woensdag 9 mei wordt daarom de Surinaams Nederlandse Kamer van Koophandel geopend. De lancering vindt plaats bij de Surinaamse Ambassade aan de Alexander Gogelweg 2 in Den Haag. De bijeenkomst start om 17.00 uur.

Bekijk hier het verslag: