Voetballen met Statushouders

Het Haags Sportinitiatief is een fonds van de gemeente Den Haag, waarbij er €190.000 beschikbaar is voor de sportinitiatieven. Helaas kunnen niet allemaal ondersteund worden en daarom komt er  een stemronde. Eén van de initiatieven is van Arnesen Troenoredjo (dj Wixart).

Hij heeft een subsidie aangevraagd om te voetballen met statushouders. Als Haagse burger van Surinaams Javaanse afkomst wil hij een brug slaan naar Haagse nieuwkomers. Daarbij werkt hij samen met o.a SCSV De Ster en stichting RBU.“Onze geschiedenis kenmerkt zich ook door migratie. Eerst van Indonesië naar Suriname en daarna van Suriname naar Nederland. Door onze geschiedenis hebben wij een zeer goed besef hoe moeilijk het is om te aarden in een nieuw land. En dat het moeilijk is om sociale contacten te hebben.”

In totaal doen er 33 aanvragen mee in de publieke stemronde. De zes Haagse sportinitiatieven met de meeste stemmen, ontvangen hun aangevraagde subsidiebedrag. Indien er subsidiebudget over is, wordt dit op basis van het aantal stemmen verdeeld. Je kan nog stemmen tot en met 6 juni (middennacht 00:00 uur) en uiterlijk 8 juni is bekend welke initiatieven gesubsidieerd worden.

Stem hier voor Voetballen met Statushouders