128 jaar Javaanse Immigratie VoetbaltoernooiStichting Rukun Budi Utama (RBU) bestaat op zondag 26 augustus 2018 precies 42 jaar. Op vrijdag 24 augustus werd de overdracht van de RBU archieven aan het Haags Gemeentearchief (HGA) officieel gemaakt, middels de ondertekening van de akte van schenking. (foto: Frans van Rooijen)

RBU heeft een groot archief opgebouwd. Daarin zijn bijvoorbeeld eigen periodieke publicaties, promotiemateriaal van de activiteiten en notulen van vergaderingen te vinden. De stukken geven een beeld van bijvoorbeeld de ontstaansgeschiedenis van twee woongemeenschappen voor Javaanse senioren. Omdat RBU door het faillissement van Coöperatief Eigenwijzer, vorig jaar geen kantoorruimte aan de Ketelstraat meer dreigde te hebben, heeft Hariette Mingoen (voorzitter STICHJI) bij het Haags Gemeentearchief bepleit dat zij de RBU archieven in bewaring nemen. Zij had met het project Javanen In De Polder goede contacten met deze instantie. Met dit project is er nu meer vastgelegd over de vestiging van de Javanen in Den Haag. Dit werd middels de tentoonstelling Van Nieuwkomer tot Hagenaar in het Atrium onder de aandacht gebracht. 

De gesorteerde archieven van RBU werden al in maart afgegeven, maar op 24 augustus werd de akte van schenking ondertekend. Van het door RBU overgedragen archiefmateriaal zijn er door HGA 34 beschrijvingen gemaakt en het beslaat 1 meter fysieke archiefruimte. Er was een rondleiding en er werd uitleg gegeven hoe het archief digitaal eruit ziet (via archieven.nl).Sommige delen zijn afgeschermd en worden pas in 2049 openbaar gemaakt. Het gaat daarin namelijk nog om in leven zijnde personen. De wet op de privacy verbiedt dat het nu openbaar gemaakt mag worden. "Dat speelt met name bij de archiefstukken, die te maken hebben met de aanvraag voor een koninklijke en gemeentelijke onderscheiding", zei Ellen van Waerden (Archivaris HGA). Er is ruimte om het uit te breiden met bijvoorbeeld de fotoalbums van RBU. "Het Haags Gemeentearchief is ontzettend blij met de archieven van RBU en van STICHJI (voor het project Javanen in De Polder). Er is echter nog steeds een lacune. Wij hopen dat RBU andere (migranten)organisaties stimuleert om hun archieven ook in bewaring te geven."

Bekijk hier meer foto's van de ondertekening

Bekijk ook de reportages:

(Opruimen / ordenen RBU archieven)
(Opening tentoonstelling Van Nieuwkomer tot Hagenaar)