35 jaar BJARBU TV was aanwezig bij de viering van 35 jaar Welzijnsvereniging Bangsa Jawa. De vereniging begon ooit tijdens een potje voetballen. Er was toen nog geen organisatie die zich voor de Javanen inzette. (foto: Henry Soemanta)

Er was een vol programma met veel Javaanse cultuuruitingen. De vereniging is een echte ambassadeur voor Suriname, vindt Consul Generaal Roy Lieuw A Sjoe. Tanja Jadnanansing (voorzitter Stadsdeel Zuid-Oost) vindt desondanks dat de Surinaamse Javanen nog te onzichtbaar zijn. Voorzitter Carla Soemanta is het daar niet mee eens. RBU TV maakt de gemeenschap zichtbaar. 


Jaran Kepang stoot bezoekster omver (Foto: Henry Soemanta).

Bij de Jaran Kepang (paardendans) werd de Javaanse mystiek getoond. De Jaran Kepang groep van Stichting Barr uit Rotterdam, deed een versie waarbij de spelers niet in trance zouden raken. Toch werd fotograaf Ronny Rawidjan (Ro "Javanesie") door iets "bevangen". Zonder dat hij het wist, stootte hij één van de bezoekers omver.

(RBU TV Repo: 35 jaar Bangsa Jawa)