Arnesen De Ster FestifalDoordat het schoonmaakgedeelte van Bersih Desa 2018 gekoppeld werd aan het De Ster Festival, lijkt het achteraf op een tweedaags evenement. Iets waar Arnesen Troenoredjo, samen met Rukun Budi Utama over na wil denken. 

Hij organiseerde op zaterdag 8 september het De Ster Festival. Meer dan 600 mensen kwamen naar het sportcomplex van De Ster.  De samenwerking leverde een programma op met sport, cultuur en er waren podiumgesprekken. Daarna was er een afterparty. Vrijwilligers van RBU hielpen bij de schoonmaak en dat was in het kader van Bersih Desa. 


(Bersih Desa bij De Ster Festival, Foto: Soekar Amatsaleh).

Deze Javaanse traditie bestaat naast een (spirituele) reiniging nog uit een slametan (rituele gezamenlijke maaltijd) en een wayangvoorstelling. Op zondag 9 september was de uitvoering daarvan.

RBU had te maken met wat tegenslagen, want de geplande afterparty met Remixx moest noodgedwongen worden afgeblazen vanwege een sterfgeval. De vervangers Asty Dewi en Angracia Sowidjojo (uit Suriname) wisten het publiek natuurlijk wel goed te vermaken, maar omdat het waarschijnlijk niet helemaal aansloot bij de verwachting van het publiek, besloot RBU de toegangsprijs van €5 om te zetten in een vrijwillige bijdrage. 

Bekijk de foto's van Soekar Amatsaleh.

(RBU TV Repo: Bersih Desa 2018)