Koloniaal Den Haag, Een Onvoltooid Verleden

Het Haags Historisch Museum heeft Stichting Rukun Budi Utama (RBU) en Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie (Stichji) gevraagd om uitvoering te geven aan een excursie naar de tentoonstelling Koloniaal Den Haag, Een Onvoltooid Verleden. Op woensdag 26 april kunnen twee groepen van elk maximaal 40 personen er gratis naartoe, inclusief busvervoer.

De tentoonstelling is sinds 25 maart geopend en het duurt tot en met 3 september. De tentoonstelling gaat over de rol die regeringsstad Den Haag speelde in het Nederlandse koloniale systeem. Haagse beslissingen hadden ooit grote gevolgen voor miljoenen mensen ver weg: in Indonesië, in Suriname en in de Caribische delen van het koninkrijk. Gedurende een periode van ruim drie eeuwen werden deze gebieden bestuurd vanuit één dominante drijfveer: het maximaliseren van winst. Een beleid dat gepaard ging met onderdrukking van de inheemse bevolking, rechteloosheid, geweld, slavernij en het de kop indrukken van elke vorm van verzet.

Haags Historisch Museum zoekt voorwerpen met verhaal over koloniaal verleden

De impact van het koloniale systeem krijgt gezicht aan de hand van historisch gekoppelde personen. Bekende personen zoals Johannes van den Bosch, die het Cultuurstelsel invoerde in Indonesië, en Tula, leider van de Curaçaose slavenopstand van 1795, worden in een nieuwe context gepresenteerd. Er is ook aandacht voor de tot slaaf gemaakte Virginie van Gameren die na een lang juridisch proces haar vrijheid en die van haar kinderen bij het Ministerie van Koloniën afdwong en zelf haar naam koos. Of Pangeran Adipati Soejono, de enige minister van Indonesische afkomst in een Nederlandse kabinet. Hij zette zich in voor meer zelfbestuur. Daarnaast geven persoonlijke verhalen en objecten van participanten weer wat de weerslag van het koloniale verleden is in Den Haag. Bijvoorbeeld in onze taal, muziek, eten, festivals en herdenkingen is de oorsprong naar die geschiedenis te herleiden. Zo zijn ook Hariette Mingoen (voorzitter Stichji) en Orlando Kromopawiro (gamelan leraar) in de tentoonstelling opgenomen. Zij gaven gehoor aan de oproep van het Haags Historisch Museum om deze verhalen en objecten te delen.

Je kunt je opgeven om met de excursie mee te gaan. Let wel dat het in eerste instantie bedoeld is voor senioren van de woongemeenschappen Bangun Trisno en Wisma Tunggal Karsa. De verwachting is dat niet alle bewoners (fysiek) in staat zullen zijn om mee te gaan en daarnaast zijn er ook mensen nodig die de deelnemers kunnen begeleiden. Geïnteresseerd? Stuur dan uiterlijk 12 april een mail naar rbu301(AT)hotmail(PUNT)com.

Bron

Woensdag 26 april 2023
GROEP 1: BANGUN TRISNO
max. 40 personen, verzamelen Retiefstraat 2
11.30 - 12.00     Vervoer naar museum
12.00 - 13.30     Ontvangst met koffie/thee en rondleiding door tentoonstelling
13.30 - 14.00     Vervoer van museum naar Retiefstraat 2

GROEP 2: WISMA TUNGGAL KARSA
max. 40 personen, verzamelen Vaillantlaan 295A
14.30 - 15.00    Vervoer naar museum
15.00 - 16.30     Ontvangst met koffie/thee en rondleiding door tentoonstelling
16.30 - 17.00    Vervoer van museum naar Vaillantlaan 295A