Harrie Djojowikromo=

Op vrijdag 24 november j.l. is Harrie Djojowikromo op 81-jarige leeftijd overleden. Hij was een belangrijke steunpilaar voor stichting Rukun Budi Utama (RBU), maar in zijn actieve leven heeft hij ook andere stichtingen geholpen of helpen opbouwen. Met het heengaan gaat er een belangrijke persoon verloren, die veel wist over de Javaanse cultuur(uitingen).

Pak Harrie is geboren in Moengo (District Marowijne, Suriname). Tot zijn 15e woonde hij daar te Wonoredjo en na een aantal jaren in Paramaribo gewoond te hebben, kwam hij in 1970 kwam hij voor studie naar Nederland. Hij heeft diverse opleidingen en cursussen afgerond, zoals Sociale verzekeringswezen, management- en organisatiekunde, bedrijfseconomie en –sociologie, ondernemingsrecht, logistiek management, arbeidsmarktpolitiek en Human Resource Management en de modules sociale gerontologie, psychologie verouderingsproces, methoden en techniek en inleiding antropologie van de faculteit Sociale Wetenschappen op de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Hij werkte bij de overheid en in de private sector. Bij de KMS (Koninklijke Militaire School) kreeg hij de mogelijkheid zich te verdiepen op het gebied van Personeel en Organisatie. Deze kennis kwam goed van pas toen vrienden hem in 1975 benaderden om een voetbalclub in te schrijven bij de KNVB. Met zijn HRM achtergrond schreef hij de Statuten en Huishoudelijke reglementen en na enkele vergaderingen werd het concept op 24 oktober 1975 goedgekeurd en ingediend bij de Kamer van Koophandel. De voetbalclub De Ster bestaat nog steeds. 

Maar ook als cultuurkenner en - drager zal hij worden gemist. Hij speelde gamelan, trad op als dhalang en deed ook aan de dichtkunst Tembang. De laatste jaren schreef hij veel over zijn opgedane kennis op het gebied van de Javaanse cultuur (gamelan, wayang enz.). Ook was hij makkelijk benaderbaar om deze kennis over te dragen. Zo werd hij voor de documentaire Jaji- Lotgenoten (2015) en Meer Dan Kling Klang Klong; De Klanken van Overleving (2023) geïnterviewd door productie team Docu125. De laatste draait nog steeds en is zaterdag 16 december te zien in het Filmhuis.

Onlangs werkte hij ook mee aan een interview ten behoeve van een onderzoek van Timothy Timuari. Deze student uit Singapore deed voor zijn studie een onderzoek met als titel: The Iron gamelan and the Last Puppeteer; Performing Arts and Identity of the Javanese Diasporian Suriname. Verder werkte hij samen met zijn jeugdvriend Slamet Nojoredjo (bestuurslid van RBU) aan hun website jayanaya.nl

Met toestemming van de familie is hier de informatie over het afscheid. Harrie verblijft tot op de dag van de uitvaart in het uitvaartcentrum van crematorium Monuta Meerbloemhof, Buytenparklaan 1 in Zoetermeer. Alwaar geen bezoek.
Er is gelegenheid om afscheid van Harrie te nemen op vrijdag 1 december tussen 19.00 en 19.45 uur in crematorium Meerbloemhof, Buytenparklaan 1 in Zoetermeer. De uitvaart vindt in besloten kring plaats.
Stichting Rukun Budi Utama wenst de familie en vrienden heel veel sterkte met het verlies. 

Correspondentieadres:
Westerschelde 289
2721 NN Zoetermeer