Goed bericht voor #Docu125! Fonds1818 heeft STICHJI's aanvraag voor verdubbeling van de crowdfunding actie voor Docu125 ingewilligd. Het Fonds staat garant voor verdubbeling tot maximaal €5.000. Dat wil zeggen dat Docu125 tenminste €5.000 moet binnenhalen om het maximale uit de verdubbeling te halen. Elke euro dat wordt gegeven aan Docu125 is vanaf nu het dubbele waard. Stort nu op NL 10 INGB 000 864 89 42.

 

Voor een documentaire i.v.m. 125 jaar Javaanse Immigratie is het productieteam #Docu125 op zoek naar middelen om de productiekosten te dekken. Er wordt een bijdrage verwacht vanuit de gemeenschap, want het is op 9 augustus 2015 precies 125 jaar geleden dat de eerste Javaanse contractarbeiders van Java (Indonesië) in Suriname aankwamen.


(Foto: Marcel van Beek | opnames Docu125)

Het productieteam bestaat uit Jeffrey Salimin (camera, editing en interviews). Beeldredacteur / editor bij FunX
Clarence Jahman (componist). o.a. toetsenist voor Brainpower, componeerde voor Dony (XFactor, 2010)
Idriss Rouchiche (audiovormgever). Audioproducer bij FunX/NPO en diverse RTL 4 programma’s
Marcel van Beek (fotograaf). Fotograaf (Wildcart.nl), IT-er bij Grafisch Lyceum Rotterdam
Melvin Toemin (organisatie). Verantwoordelijk voor RBU TV, werkzaam bij Samsung Electronics

In Nederland wonen ongeveer 35.000 Nederlanders van Javaans-Surinaamse afkomst. De filmmakers willen in de film op zoek gaan naar wat is overgebleven van het gevoel van lotsverbondenheid dat heel sterk leefde onder de eerste generatie Javaanse immigranten in Suriname. Het z.g. jaji-gevoel kwam tot uiting in veel aspecten van het dagelijks leven. Wordt dat gevoel nog beleefd hier in Nederland en zo ja, waaraan merken wij dat/hoe uit zich dat? Eén van de personen die gevolgd wordt is Orthopedisch chirurg dr. Steven Samijo. Zijn Paulus Kasim Samijo -stichting, maakt het al vijf jaar mogelijk om minder bedeelde patiënten in Suriname kosteloos te opereren. Het is voor de makers van de documentaire van belang dit in de film op te nemen, omdat het enerzijds het beeld weergeeft van de “lotsverbondenheid”, maar dat dokter Steven Samijo ook het beeld vertegenwoordigd van een succesvolle Javaanse Surinamer.

Het voornemen is de documentaire in oktober in première te laten gaan in een bioscoop/filmhuis in Den Haag. Met gerichte PR en media aandacht wordt beoogd een breed publiek te bereiken. De première biedt de mogelijkheid aan het publiek om in dialoog te gaan met de makers. Na deze première reist de film naar andere grote steden in Nederland. Gestreefd wordt in samenwerking met lokale Javaanse organisaties en lokale partners een vertoning te organiseren voor het lokale publiek.

De documentaire kan ook als een “nulmeting” worden gezien. Het is een weergave van hoe de geïnterviewden anno 2015 denken over het jaji-gevoel en hoe zij in het leven staan. Over 5 jaar bij 130 Jaar Javaanse Immigratie kan hierop teruggeblikt worden om te zien of de voorspellingen / ambities uit zijn gekomen.


STICHJI (Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie) helpt Docu125 om aan de middelen te komen. Mede door de inzet van STICHJI is het dus gelukt een verdubbeling bij Fonds1818 goedgekeurd te krijgen.
Doneer via crowdfunding: NL 10 INGB 000 864 89 42 (t.n.v. StichJi / o.v.v. DOCU125).

Volg #Docu125
Facebook: https://www.facebook.com/document125
Twitter: https://twitter.com/docu125
Instagram: http://instagram.com/docu125
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qxShOSQYA14
Doneer via crowdfunding: NL 10 INGB 000 864 89 42 (t.n.v. StichJi / o.v.v. DOCU125).