zandvlietbandDe PEP informatiebijeenkomst voor de vrijwilligers van RBU is goed bezocht. Een 40 tal bezoekers gaf gehoor aan de uitnodiging. Gamelangroep Panjak Bangun Trisno Budaya verzorgde de muziek en er was ook ruimte voor een talentvolle band van het Zandvliet College in Den Haag!

In de band speelt Kiko Sanrodjo, zoon van een van de actieve vrijwilligers van RBU. Daarnaast waren er twee voordrachten van respectievelijk Harrie Djojowikromo en Marius Atmoredjo.

.zandvlietband

Pleun van den Dool (PEP Den Haag) leidde het informatieve gedeelte.  Aan de bezoekers werd gevraagd mee te denken over een aantal vragen die betrekking hebben op het vrijwilligerswerk bij RBU. De stichting kon rekenen op een zeer vruchtbare inbreng van de vrijwilligers.

Onder andere kwamen een aantal verbeterpunten naar voren. De communicatie moet verbeterd worden. Er moeten gesprekken aangegaan worden met elkaar. De communicatie moet een wisselwerking zijn en het beleid moet transparant zijn t.o. de vrijwilligers. 2x per jaar een dergelijke informatiebijeenkomst, zoals deze, met bestuur en vrijwilligers zonder bezoekers, dragen bij aan een goede communicatie. Concreet waren er ideeën voor dagjes organiseren, activiteiten om de vrijwilliger te activeren en te motiveren. Dat geldt zowel voor ouderen als ook voor jongeren. 

Pleun

Om iets te doen voor de vrijwilligers als waardering, werd de eindejaar afsluiting (december 2014) met een teambuilding karakter wel als leuk ervaren. Daarnaast zou RBU vrijwilligers kunnen voordragen voor de Haagse Stadsspeld (personen die 10 jaar of langer vrijwilligerswerk hebben gedaan). Jaardoelen en activiteiten vaststellen en ernaar toe werken, kunnen ook stimulerend werken.

De vrijwilligers gaven aan dat het bestuur budget moet vrijmaken voor de vrijwilligers (samen met de vrijwilligers) zodat zij zelf iets kunnen organiseren. RBU bestuur heeft benadrukt dat het de vrijwilligers vrij staat om hun ideeën bespreekbaar te maken. Zij kunnen zich daarvoor wenden tot Fred Atmoredjo (vrijwilligers coördinator). De bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door stichting Federatie Eekta.