jidjohanDe Javanen In Diaspora Nederland (JiD NL) heeft haar jaaropening op eigen kracht en met inzet en bijdrage van de Javaanse diaspora-gemeenschap gerealiseerd. Het doel van de Jaaropening werd ruimschoots bereikt, laat Johan Raksowidjojo (foto) weten. (Bron: http://werkgroepcaraibischeletteren.nl / Foto: Facebook JiD NL)

Prof. dr. Steven Samijo, één van de rolmodellen op de Jaaropening verwoordde het treffend: ‘Niet wij, die in het programma zijn opgevoerd als rolmodellen zijn de voorbeeldfiguren, maar u allen, nakomelingen van de Javaanse contractarbeiders in Suriname, zijn de echte rolmodellen. Want u bent degene, die de ontberingen en mensonterende omstandigheden die onze voorouders in de contracttijd hebben moeten ondergaan, weten om te zetten in wat we thans hebben bereikt en om wie en wat we vandaag zijn’.  

smeltkroes
(Foto: Facebook JiD NL; ibu Sri Karso (Padjak De Smeltkroes) geflankeerd door Hariette Mingoen (links) en Carlo Djaoedji (rechts)

De jaaropening had een opkomst van rond de 200 personen en was een evenwichtige mix van jong en oud en kinderen, mannen en vrouwen, waarbij de diverse groepen in Suriname ook zijn vertegenwoordigd. Vele prominenten uit verschillende geledingen van de samenleving hebben de jaaropening bezocht. De Indonesische Ambassade gaf ook acte de préséance.

Bekijk meer foto's van JiD NL op Facebook

Sherefa Yorks (The Voice of Holland) trad op en er was een fashionshow van Else Hardjopawiro (Van Else):