soeeb danoe(Bron: hskrant.nl / Foto: Matte Soemopwairo) Soeeb Danoe (71) is vandaag koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Samen met andere inwoners van de gemeente Hoogezand - Sappemeer kreeg hij de versierselen die daarbij horen, door burgemeester Peter de Jonge opgespeld. Het levensverhaal van Soeeb Danoe werd in 2010 opgetekend in het kader van het project Javanen in Diaspora.

Hij was werkzaam bij Avebé. Van 1983 tot 1990 was hij bestuurslid (penningmeester en voorzitter) en vrijwilliger bij Stichting Kemadjuan Rajat Suriname. Van 1984 tot de opheffing in 1990 was hij voorzitter van voetbalvereniging Hesanti. Hij was initiatiefnemer van de volleybalactiviteiten die vanuit deze vereniging zijn voortgekomen. Deze activiteit stopte in 1996.

Verder was Danoe van 1984 tot 1990 betrokken bij de totstandkoming van de film ‘Tussen Bakkie en Hoogezand’ en het boek ‘Ik ben een Javaan uit Suriname’ van Klaas Bruinissen; van 1986 tot 1992 was hij lid van de Projectgroep Nieuwbouw Activiteitencentrum voor Surinamers en Antillianen en van 1994 tot 2005 was hij bestuurslid van de islamitische vereniging An Noer.

Sinds 2001 is hij vrijwilliger voor het welzijns- en ouderenwerk voor de Surinaams-Javaanse gemeenschap. Zo is hij ook van 2002 tot 2008 betrokken geweest bij de totstandkoming van Langkoeas, de woongemeenschap voor Surinaams-Javaanse ouderen. Hij is sinds 2006 secretaris van bewonersvereniging Rumah Bersama en van 2003 tot 2012 was hij lid van de Ouderenraad Hoogezand - Sappemeer.

Een lange staat van dienst, waar hij vandaag een lintje voor in ontvangst mocht nemen. RBU feliciteert Soeeb Danoe met deze koninklijke onderscheiding.