nieuwjaar 20122012 is ingegaan. Het wordt een spannend jaar voor RBU, omdat de stichting tot eind van het jaar in de huidige accommodatie mag blijven. Verder moet duidelijk worden welke richting het op moet gaan met de stichting. Daarom wordt een ieder die RBU een warm hart toedraagt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de nieuwjaarsbijeenkomst om samen hierover na te denken.De bedoeling van de bijeenkomst is om het nieuwe jaar in te luiden met de vrijwilligers. Er wordt echter van de gelegenheid gebruik gemaakt om de achterban van RBU te informeren over de ontwikkelingen. Zoals bekend wordt er flink bezuinigd en dat heeft invloed op de stichting. De aanwezigen die zich hierover willen buigen, kunnen in een groep hierover discussieren.

Op het programma staat daarnaast ook de gamelangroep Bangun Tresna Budaya en er is een live-band.

Nieuwjaarbijeenkomst 2012
Datum: zo. 15 januari 2012
Plaats: gebouw RBU, Kepplerstraat 301 -303, Den Haag
Tijd: 14.00 - 18.00 uur
Toegang: Vrijwillige bijdrage