toemin ko thumbTien personen zijn onderscheiden. Eén van hen, de heer D. Toemin, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De 67-jarige heer Toemin is al vanaf 1989 actief voor de Javaans Christelijke Werkgroep Nederland. Deze organisatie stelt Javaanse Christenen in staat om binnen de geborgenheid van hun eigen gemeenschap, in hun eigen taal het geloof te beleven. De heer Toemin bezoekt zieken en mensen die zich eenzaam voelen, is pastoraal werker, treedt als voorganger bij rouw- en dankdiensten, geeft theologisch onderricht en leert geïnteresseerden om de Bijbel in het Javaans te lezen. Met zijn echtgenote spant hij zich bovendien in voor tal van goede doelen in Suriname.


(Foto: Matte Soemopwairo)

Negen andere personen ontvingen de Stadsspeld voor hun inzet voor de Javaans-Surinaamse gemeenschap. het gaat om de dames M.D. Djoewan, D. Moeridjan en L.D. Resodikromo-Dijokromo en de heren T.M. Atmoredjo, P.M. Resamenawi, S. Karman, M.S.T. Kasanmoerawi, H.P. Kromosetiko en S. Amatsaleh.

Hun activiteiten als vrijwilliger lopen zeer uiteen. Ze variëren van het lesgeven in traditionele Javaanse dansen tot aan het begeleiden en helpen van ouderen. Enkelen zijn actief in de sportwereld, ze richtten bijvoorbeeld in 1974 de van oorsprong Surinaamse voetbalclub De Ster op, of in 1980 de voetbalvereniging Bangun Muda (dit betekent ‘ontwikkeling van jongeren’). Eén vrijwilliger spant zich in voor het bieden van hulp aan de Javaanse gemeenschap op de voormalige suikerplantage Mariënburg in Suriname. Hier gingen 120 jaar geleden de eerste contractarbeiders werken die afkomstig waren van Java. Er zouden er nog velen volgen. Uit deze groep ontstond de Javaans-Surinaamse gemeenschap.

Wethouder Rabin Baldewsingh reikte de Koninklijke onderscheiding en de Stadsspelden uit op zaterdag 27 november bij de presentatie van een website en een boek van de Stichting Comité Herdenking Javaanse Migratie. Het gebeurde in de Openbare Bibliotheek aan het Spui.