pak sawal thumb(Foto: Matte Soemopawiro) Op dinsdag 12 maart 2013 is pak Sawal Karman overleden. Hij speelde onder andere in de gamelangroep Bangun Tresna Budaya. Op maandag 18 maart vindt de uitvaart plaats.Pak Sawal Karman is op 23 november 1939 in het district Commewijne (Suriname) geboren. Hij heeft les gegeven in verschillende Javaanse dansen. Zo ook aan zijn kleindochter Amy, die tijdens vele gelegenheden van RBU optrad. Gelegenheid tot afscheid nemen is er op zondag 17 maart van 13.00 uur tot 13.45 uur bij het Uitvaartcentrum Honor Postremuser (Emmastraat 11, 2282 AM Rijswijk).

Op maandag 18 maart vindt voorafgaand aan de crematie een plechtigheid plaats van 15.30 uur tot 16.30 uur aan de Eikelenburglaan 7, 2286 KA Rijswijk. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleance van 16.30 uur tot 17.30 uur.

Pak Sawal was gehuwd met Moetjirah (Mugi) Hardjosoewito. RBU wenst alle nabestaanden veel sterkte met het verlies.