RBU-TV-Logo thumbDe aflevering van vrijdag 27 januari 2012 bevat een reportage van de Nieuwjaarsbijeenkomst van stichting RBU. Daarin meldt Diana Toemin dat zij als voorzitter aftreedt. De stichting moet daarnaast op zoek naar een andere accommodatie en daarom wordt er flink gediscussieerd over de toekomst van RBU.

nieuwjaar 20122012 is ingegaan. Het wordt een spannend jaar voor RBU, omdat de stichting tot eind van het jaar in de huidige accommodatie mag blijven. Verder moet duidelijk worden welke richting het op moet gaan met de stichting. Daarom wordt een ieder die RBU een warm hart toedraagt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de nieuwjaarsbijeenkomst om samen hierover na te denken.